Frukt og Juletregården

Kveldens møte var felles med Lier Øst Rotaryklubb. Lier Øst medlem Ragnars Swift fra Frukt og Juletregården i Lier fortalte om gårdens historie, gårdsdrift før og nå, fruktproduksjon, gårdsbutikken Fjøset og Grethe Swifts produksjon av syltetøy, marmelader etc.

Eiendommen har vært i slektens eie fra 1918. Firmaet er eid av Grethe Swift som driver det som et enkeltmannsforetak. Grethe har for øvrig som motto at ”et nei er ikke et nei”, noe som har vært drivkraften i mange situasjoner.
Fra 1918 drev man tradisjonelt jordbruk med husdyr fram til 1960. Da begynte en omlegging mot frukt/bær/grønsaker med bl.a. jordbær. Ragnar og Grethe overtok driften i 1986 med det samme driftsopplegget fram til 1997. Da ble jordbærdyrkingen avsluttet og det ble satset mer på juletrær selv om juletrær var en produksjon fra slutten av 1960-tallet. Etter hvert har mer spesialisering innen både epler, plommer og etter hvert også pærer utvidet produksjonsspekteret.

To viktige grep må nevnes. Det ene var utviklingen av egenproduserte produkter som Farmors svisker, eplemost, gele, dressing, marmelade, saft, syltetøy osv som er høyt etterspurt. Det andre var utviklingen av Fjøset fra 2002 både som salgslokale og et enkelt serveringssted spesielt rundt juletiden.
For å ivareta egenproduksjonen er det etablert et kjøkken hvor i første rekke Grethe styrer både med etablerte og etterspurte produkter og med utvikling av nye produkter. Her kommer inspirasjonen fra både matprogrammer, magasiner osv. Bl.a. er det en del inspirasjon fra Danmark.

De første årene Bondens marked ble etablert var Ragnar og Grethe også aktive der. Men etter hvert ble resultatet mindre godt og arbeidet omfattende slik at i 2017 er det konsentrert om Lierdagene og andre mer spesielle arrangementer.
Juletrær er fortsatt en viktig produksjon med salg av både store trær til institusjoner og vanlig størrelse til vanlige forbrukere.
Gården drives av Grethe og Ragnar som de eneste ansatte. Men i perioden februar til oktober samt i desember har de behov for ekstra arbeidskraft mellom 6 og 8 personer. Tidligere har dette vært polsk arbeidskraft som har kommet tilbake hvert år, men dagens forhold har krevet nytenking hvilket medfører at i 2021 har flyktningmottaket i Lier bidratt.
En rekke spørsmål etter Ragnars foredrag viste at dette var et interessant tema.


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Lier Bygdetun
Adresse: Paradisbakkene 29
Postnummer: 3400
Sted: Lier
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no


Kompetanseforedrag a 20 min
31. mai 2021, 19.00 - 20.00

John W Jacobsen Kari Johnsen 3min: Tarald Husa ...

Egoforedrag v/ Astrid Bayegan
7. jun. 2021, 19.00 - 20.00

Egoforedrag v/ Astrid Bayegan 3min: Brit Engeba ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...