HVORFOR ROTARY / PRESENTASJON AV ROTARY

Hvem er vi?


Rotary er en verdensomspennende serviceorganisasjon, partipolitisk og religiøst uavhengig med ca. 1,2 millioner medlemmer i over 34.000 klubber i mer enn 200 land og 34 geografiske områder over hele verden. Vi ønsker oss ressurssterke medlemmer, menn 
og kvinner, som har bred yrkesmessig bakgrunn, og de skal alle representere sine yrker på et høyt faglig nivå.
På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber.  

Norge er i dag ett av de land med den høyeste rotarianer-tetthet.  Norge er delt inn i seks Rotary-distrikter  med til sammen ca. 300 klubber og ca. 10.000 medlemmer.
Distriktet 2310 Lier Rotaryklubb er med i, Oslo og Vestre Viken (Asker & Bærum og tidligere Buskerud) har 49 klubber med ca. 2.000 medlemmer totalt.

Rotary's formål er å gagne andre gjennom å lære våre medmennesker å kjenne, samt ved å stille høye etiske krav 
til oss selv i yrke og samfunnsliv, ved å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid og ved å søke å virkeliggjøre 
Rotary's idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere. Rotarianere arbeider for internasjonal forståelse 
og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker.


HVA GJØR ROTARY?

Lokalt karakteriseres Rotary best ved hjelp av aktivitetene i klubbene som har møte hver uke hvor medlemmene 
treffer gode venner, drøfter felles innsats og hører foredrag fra ulike fagområder. Yrkessammensetningen i en 
Rotaryklubb skal være representativ for det lokale samfunn.

Internasjonalt arbeider Rotary for fred og forståelse over landegrensene gjennom internasjonal ungdomsutveksling, 
fredsstudier og nettverksbygging.

Rotary støtter også humanitært arbeid over hele verden, og hvert år gjennomføres det over 50.000 prosjekter – ofte regionalt eller lokalt ledet. De største gjennomføres via Rotary-fondet TRF - The Rotary Foundation.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Lier Bygdetun
Adresse: Paradisbakkene 29
Postnummer: 3400
Sted: Lier
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

17 oktober 2022: "Gruvesamfunnet på Konnerud" v /Erik Bjørlow Larsen


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...