Kompetanseforedrag

Astrid ønsket å fokusere på sin tid som sykehusprest på Aker i dette egoforedraget, og det meste av det hun fortalte, hadde hun knyttet opp mot møter hun hadde med pasienter i ulike livssituasjoner.

Hun begynte som sykehusteolog, da Oslo biskop på den tiden, 1972, av teologiske grunner ikke ville ordinere kvinner. Han gav henne imidlertid fullmakt til å utføre alle kirkelige handlinger. I praksis fungerte hun på lik linje som som mannlige kollega og overordnede. Hun ble imidlertid veldig glad da hun ble ordinert av biskop Hille på Hamar i 1975, og ble «skikkelig» prest.

Det tar alltid tid å bli kjent på et nytt sted og å opparbeide tillit. I denne prosessen er smalltalk viktig. Det viste det seg å være også for den nyutdannede sykehuspresten.

Hun ble tilkalt til pasienter som var alvorlig syke og døende, og fulgte dem ofte den siste tiden. Pårørende ønsket at presten skulle være tilstede da de tok siste farvel med en av sine kjære, og hun ble tilkalt da foreldre fryktet at deres nyfødte barn skulle dø. De ønsket at det skulle bli døpt.

Som prest holdt hun regelmessig andakter og gudstjenster på sykehuset, på sosialmedisinsk avdeling og på sykehjemmet som hørte til sykehuset. Her opplevde hun til sin undring at også demente pasienter deltok i trosbekjennelse og Fadervår, og de sang med på salmer de kjente. På den tiden var det også vanlig med «Båreandakt» i kapellet, før kisten ble kjørt bort.

Hun brukte også mye tid på de avdelinger hun hadde ansvar for og ble godt kjent med personalet. Etterhvert ble hun spurt om å undervise på Sykepleierhøyskolen, Hjelpepleierskolen, på kurs og konferanser for sykehuspersonalet. Hennes fagområder og kompetanse var etikk, sjelesorg og holdninger. Etterhvert underviste hun også mye om «Death and Dying» med utgangspunkt i Elisabeth Kübler Ross sine bøker og erfaring fra samtaler med alvorlig syke og døende pasienter.

Selv om det til tider kunne være krevende å være blant alvorlig syke og døende det meste av tiden, var det også en rik og givende tid. Hun erfarte at nattverd, Guds ord og bønn betydde mye for mennesker i kritiske livssituasjoner, og kunne skape trygghet i alt det utrygge.

Astrid så med takknemlighet tilbake på sin tid som sykehusprest på Aker.


 
Presidentens aften

25. oktober 2021

Presidentens aften

Med pent dekorerte bord, stearinlys, gode oster, og med noe godt i glassene, markerte vi Presidentens aften. Presidenten går her igjennom Norgeshistorien fra St. Halvards til i dag på 5 minutter. To nye medlemmer ble tatt opp.

Statsbudsjettet 2022

18. oktober 2021

Statsbudsjettet 2022

En rask gjennomgang av det fremlagte statsbudsjettet for 2022 viser en inntektsside på 1553 milliarder, hvorav inntekter fra petroleumsvirksomheten utgjør 303 milliarder. Utgiftene utgjør 1576 milliarder.
Merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og trygde

Rottefella - Bedriftsbesøk

11. oktober 2021

Rottefella - Bedriftsbesøk

Bedriftsbesøk hos Rottefella som nå holder til på Kjellstad. Relokaliseringern fra Hurum til Lier var viktig for å sikre seg tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Produksjonen av bindingene deres forgår i deres egne lokaler i Lier, noe som blant ann

Husebyhaugen

13. september 2021

Husebyhaugen

Hvordan ser det ut inne i en gravhaug fra vikingtiden? Den har en gang vært brukt som potetkjeller, nå med informasjon om St. Halvard og hvordan hans samtid var. Det ble servert epler og Twist.

"Historien om Halvard" -  Teaterforestilling

30. august 2021

"Historien om Halvard" - Teaterforestilling

På Bygdetunets amfiteater ble forestillingen om St. Halvard fremført i forbindelse med "1000 - år" jubileet. Underholdene tolkning av en en 1000 år gammel historie sett med dagen øyne.

Omvisning på Lier Bygdetun

23. august 2021

Omvisning på Lier Bygdetun

Dette Rotaryrårets første møte med Ole Magnus som President. Åsmund Lyhius tok oss, som vanlig, på en tur og fortalte oss om siste års oppgradering , arbeid og prosjekter. Utstillingen handlet om St Halvard i år

Presidentskifte Lier Rotaryklubb

30. juni 2021

Presidentskifte Lier Rotaryklubb

Presidentskifte i Lier Rotaryklubb. Sissel som avtroppende president oppsummerte og reflekterte over Rotaryåret 20/21, før sermonien med overlevering av presidentkjede til ny påtroppende president Ole Magnus, ble gjennomført.

Kompetanseforedrag

7. juni 2021

Kompetanseforedrag

Astrid ønsket å fokusere på sin tid som sykehusprest på Aker i dette egoforedraget,og det meste av det hun fortalte, hadde hun knyttet opp mot møter hun hadde med pasienter i ulike livssituasjoner.

Kompetanseforedrag

31. mai 2021

Kompetanseforedrag

Alakai Sekwat ønsket å ta opp 2 temaer i sitt foredrag: Drammen Taxï’s tiltak mot coronavirus og status i Sør-Sudan.
Kari Justad Johnsen valgte å ta et tilbakeblikk på sitt liv fra fødsel til i dag.

Kompetanseforedrag

10. mai 2021

Kompetanseforedrag

Referat fra Tarald Husaas foredrag på Rotarymøte den 10. mai 2021
«Dynos vekst og fall, med vekt på bedriftskultur i de forskjellige land."

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Lier Bygdetun
Adresse: Paradisbakkene 29
Postnummer: 3400
Sted: Lier
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Informasjon fra politikontakten i lIer
29. nov. 2021, 19.00 - 20.00

Pål Sørensen er politikontakt i Lier kommune. Han ...

Alkohol og Helse
9. des. 2021, 19.00 - 21.00

Dr.med, Overlege Svein Oskar Frigstad, Bærum sykeh ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...