Kompetanseforedrag

Alakai Sekwat ønsket å ta opp 2 temaer i sitt foredrag: Drammen Taxï’s tiltak mot coronavirus og status i Sør-Sudan.  
Kari Justad Johnsen valgte å ta et tilbakeblikk på sitt liv fra fødsel til i dag. 
Alakai Sekwat var førstemann ut med sitt kompetanseforedrag. Som drosjeeier og sjåfør tilsluttet Drammen Taxi er det mange tiltak å forholde seg til disse coronatider.

1. Drammen Taxi retningslinjer mot coronavirus. 
Kommunestyre har vedtatt av påbud for passasjerer

§4 Munnbind i taxi
- Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbind skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er 
   avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.
- Plikten for å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
- Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke 
  munnbind
- I Drammen Taxi sentral sin resepsjon har vi en Covid smittesporing registrerings skjema, denne må alle besøkende fylle ut når man 
  komme ankommer sentralen.
- Alle som kommer til Taxi sentralen må skrive seg inn med navn, løyvenr, hvem man skal besøke og telefonnummer
- Sjåfører kan komme å hente oppgjør, kun 5 sjåfører kan komme til sentralen om gangen
- En inspektør har kontroll på alle som kommer og går
- Renhold er svært viktig
- Sjåfører må bruke munnbind
- Passasjerer må sitte bak, ta på munnbind før vedkommende kommer inn i taxien , motta Antibac og holde avstand
- Taxien må renses etter at passasjeren har gått ut
- Dersom det er 2 passasjerer brukes «liten» bil, hvis det er flere enn 2 passasjerer utenfor samme husstand må «stor» bil benyttes på 
   grunn av avstandskrav.
- Alle etterkommer de regler som gjelder for å unngå ytterligere nedstenging og tap av kontrakt kjøring og dermed inntekter. Alle må  
   vise ansvar
- Inspektørene må inn i mellom passe på at reglene blir fulgt.

2. Den pågående konflikten i Sør-Sudan siden 2013
I 2018 ble en ny fredsavtale inngått i Sør-Sudan, og det skulle gjennomføres valg etter tre år for å lage en samlingsregjering. Det er bare 3 måneder igjen før fristen går ut, men flere viktige krav er ikke etterkommet. Blant annet:
1. Sammenslåing av regjeringens- og opposisjons soldater til en hær.
2. Ingen parlamentære medlemmer er formelt valgt og tar sine oppgave i stortinget 
3. De har ikke blitt enige om grunnloven

Store folkemengder fra Sør-Sudan er på flukt
2,24 millioner flykninger har søkte asyl særlig til følgene nabo land Uganda (911366), Sudan  (774368), Etiopia (368822), Kenya (129936) og Demokratiske Republikk av Congo DRC (55755). Ca. 4 millioner er intern fordrevet. 
Det er vanskelig å se at det blir noen endring i landet. Noen få opposisjonsgrupper er ikke med i 2018 fredsavtalen. De mener at årsakene til uenighetene ligge i at hovedproblemene ikke er adressert.  Man ser ingen lys i enden av tunnelen når det er mange brudd i avtalen . Det er krig i flere områder av landet mellom parter som har undertegnet avtalen. Stammene er i krig, og ting ser ikke bedre ut, men verre. Folk i kirken blir ranet. Prester og andre som ikke har noen makt blir drept.  Det forekommer mye seksualisert vold og kvinner blir voldtatt.

Hvordan har Alakais familie det nå?
De er fremdeles i flyktningleiren i Uganda, og vil gjerne hjem til Sør-Sudan, men anbefales å fortsatt være i flyktningleiren. Hjemkommunen har blitt invadert av kriminelle med våpen med støtte fra noen generaler i hæren. De tar kuer, sauer og geiter med makt fra lokalbefolkningen. I tillegg tar de med mange egne kuer som er med på å ødelegge dyrket mat og jord. Det er ingen sikkerhet. 
I flykningsmottaket disponerer familien 30 x 30 meter hvor de kan dyrke noe grønnsaker. Men stort sett de er avhengige av bønner og mais som de får rasjonert av FN. Dette er med på å gjøre at de ikke får variert næringsinntak. Folk er fortvilet og har ikke håp for et bedre liv når det ikke er noen endring. Staten har ikke politisk vilje til å løse problemene og de blir sjeldent presset av blant annet USA, Norge og Storbritania, som kan være viktige for å skape fred i landet. I tillegg er det stor mangel på tillit mellom de politiske lederne for å kunne komme til en felles løsning. 


Kari kalte sitt foredrag:  « Hvem er jeg?  Et tilbakeblikk på mitt liv»
11.april 1946 ble en pike født på Drammen Private Fødehjem, Drammen stod det skrevet i Drammens Tidende 12. april 1946.                      Piken det var meg, liung, bosted Lierstranda sammen  med mor og far i et trygt og godt hjem.  Liten kjernefamilie, men stor nærfamilie med mye samhold som betyr uendelig mye den dag i dag. Gilhusodden en viktig plass i sommermåneden, gikk på Høvik skole, spilte trombone i Høvik skolekorps, døpt i Frogner kirke, konfirmert Frogner kirke.  Giftet meg med Øivind 1973 i Frogner kirke, fikk sønnen Espen 1975, flyttet til Tranby 1983, kjøpte hytte på Blefjell innflyttingsklar påsken 1980.  Ble stolte besteforeldre til Thea 2008 og mistet Øivind i 2012.

Realkompetanse  Den formelle: Realskole, Handelsskole over minstekravene, Husmorskole, Gymnas, Bedriftsøkonomistudie BI.  
Den uformelle:  Den viktigste er Livets skole, mange kurs relatert til jobb og organisasjonslivet.  Mer enn engang beveget meg langt utenfor komfortsonen.

Jobb  Yrkeslivet startet på Norsk Siporex Fabrikk 1964. Deretter Lier kommunkassererkontor 1965-2001 hvor jeg startet som fullmektig og sluttet som kommunekasserer.  En spennende og lærerik tid, opplevde masse og takker for alle utfordringene jeg fikk oppleve og delta i disse årene.  I denne perioden var jeg medlem i Norsk kommuneforbund.  Det resulterte i flere roller internt i kommunen men også andre organisasjoner og fora utenfor kommunen.  Lærerikt.  Skattedirektoratet ble min siste arbeidsplass.  Utvikling av nytt skatteregnskap og skatteinnfordringssystem var starten, deretter presentasjon av system under utvikling landet rundt, operasjonssenter i perioden for utrulling av systemet og opplæring av brukere landet rundt.  Mange spennende reiser, truffet mange flotte mennesker og lært utrolig mye.

Frivillighet:  Mine aller nærmeste står øverst på denne lista. Lier Rotaryklubb siden 01.01.2001.  Kjente ikke til Rotary, ble fristet av nye bekjentskaper, nye yrker, sosialt, tur-gruppa til Auen.  «Service about self» pirret min nysjerrighet.   

Fra høsten 2019 valgt som vara Tranby og Lierskogen menighetsråd hvor jeg innehar rollen som sekretær og økonomiansvarlig.  Som frivillig medlem av diakoniutvalget, Åpent hus, medliturg gudstjenesteutvalget.

Hobbyer  Slektsforskning har blitt et utrolig spennende område som har ført meg rundt mange steder.  Skanning av gamle bilder, sudoku, strikking, hagearbeid og vedlikehold hus og hytte er områder jeg prøver å ivareta etter beste evne 
Presidentens aften

25. oktober 2021

Presidentens aften

Med pent dekorerte bord, stearinlys, gode oster, og med noe godt i glassene, markerte vi Presidentens aften. Presidenten går her igjennom Norgeshistorien fra St. Halvards til i dag på 5 minutter. To nye medlemmer ble tatt opp.

Statsbudsjettet 2022

18. oktober 2021

Statsbudsjettet 2022

En rask gjennomgang av det fremlagte statsbudsjettet for 2022 viser en inntektsside på 1553 milliarder, hvorav inntekter fra petroleumsvirksomheten utgjør 303 milliarder. Utgiftene utgjør 1576 milliarder.
Merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og trygde

Rottefella - Bedriftsbesøk

11. oktober 2021

Rottefella - Bedriftsbesøk

Bedriftsbesøk hos Rottefella som nå holder til på Kjellstad. Relokaliseringern fra Hurum til Lier var viktig for å sikre seg tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Produksjonen av bindingene deres forgår i deres egne lokaler i Lier, noe som blant ann

Husebyhaugen

13. september 2021

Husebyhaugen

Hvordan ser det ut inne i en gravhaug fra vikingtiden? Den har en gang vært brukt som potetkjeller, nå med informasjon om St. Halvard og hvordan hans samtid var. Det ble servert epler og Twist.

"Historien om Halvard" -  Teaterforestilling

30. august 2021

"Historien om Halvard" - Teaterforestilling

På Bygdetunets amfiteater ble forestillingen om St. Halvard fremført i forbindelse med "1000 - år" jubileet. Underholdene tolkning av en en 1000 år gammel historie sett med dagen øyne.

Omvisning på Lier Bygdetun

23. august 2021

Omvisning på Lier Bygdetun

Dette Rotaryrårets første møte med Ole Magnus som President. Åsmund Lyhius tok oss, som vanlig, på en tur og fortalte oss om siste års oppgradering , arbeid og prosjekter. Utstillingen handlet om St Halvard i år

Presidentskifte Lier Rotaryklubb

30. juni 2021

Presidentskifte Lier Rotaryklubb

Presidentskifte i Lier Rotaryklubb. Sissel som avtroppende president oppsummerte og reflekterte over Rotaryåret 20/21, før sermonien med overlevering av presidentkjede til ny påtroppende president Ole Magnus, ble gjennomført.

Kompetanseforedrag

7. juni 2021

Kompetanseforedrag

Astrid ønsket å fokusere på sin tid som sykehusprest på Aker i dette egoforedraget,og det meste av det hun fortalte, hadde hun knyttet opp mot møter hun hadde med pasienter i ulike livssituasjoner.

Kompetanseforedrag

31. mai 2021

Kompetanseforedrag

Alakai Sekwat ønsket å ta opp 2 temaer i sitt foredrag: Drammen Taxï’s tiltak mot coronavirus og status i Sør-Sudan.
Kari Justad Johnsen valgte å ta et tilbakeblikk på sitt liv fra fødsel til i dag.

Kompetanseforedrag

10. mai 2021

Kompetanseforedrag

Referat fra Tarald Husaas foredrag på Rotarymøte den 10. mai 2021
«Dynos vekst og fall, med vekt på bedriftskultur i de forskjellige land."

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Lier Bygdetun
Adresse: Paradisbakkene 29
Postnummer: 3400
Sted: Lier
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Informasjon fra politikontakten i lIer
29. nov. 2021, 19.00 - 20.00

Pål Sørensen er politikontakt i Lier kommune. Han ...

Alkohol og Helse
9. des. 2021, 19.00 - 21.00

Dr.med, Overlege Svein Oskar Frigstad, Bærum sykeh ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...