Kompetanseforedrag

Referat fra Tarald Husaas foredrag på Rotarymøte den 10.mai 2021 «Dynos vekst og fall med vekt på bedriftskultur i de forskjellige land

Tarald delte med oss en interessant historie om Dynos vekst og fall, og viktige erfaringer fra et langt arbeidsliv på  høyt nivå, i ulike kulturer.

Historikk
I 1865 etablerer Dynos første selskap, Nitroglycerin Compagniet, en fabrikk på Lysaker .
I 1867 oppfant Alfred Nobel dynamitten.
I 1956 lanserer IRECO Slurrysprengstoffene.
Flere fabrikker etableres i Nord-Amerika, Sverige og Australia i tiden frem til 1988.

I jan 1991 ble Tarald Husaas ansatt som fabrikkdirektør. Da hadde Dyno to dynamittfabrikker i Norge/Sverige.Gullaug og Gyttorp. En av dem skulle legges ned. I 1992 kunne Dyno-ansatte på Gullaug juble. Deres fabrikk ble reddet.

I 1996 ble Tarald Markedsdirektør for Norge. Det inkluderte produksjon av bulksprengstoffer.

En tid med store variasjoner
Dyno Russland etablerte en fabrikk for slurrysprengstoff i en nikkelgruve ved grensen til Norge.
I denne forbindelse får Tarald et inngående kjennskap til russisk bedriftskultur. Fra sin tid som sjef for AS Sydvaranger, hadde han bygget opp et nært vennskap med ledelsen i gruveselskapet. Denne kontakten pleiet han.
Det ble lagt stor vekt på likeverd. Samtidig måtte man være oppmerksom på at både den formelle og den uformelle bedriftsorganisasjonen er hierarkisk.
Vodka-innslaget var stort fra starten på 90-tallet mot 2000 tallet, da det ble mer »vestlig».

I 1999 ble Dyno solgt til investeringsselskapet Industri Kapital og i 2001 legges Dyno Gullaug ned, og det selges i 2005 til et konsortium ledet av Macquarie Bank, og ble derfra solgt til Dynos argeste konkurrent, Orica.

Ulike lands bedriftskultur
I denne tiden hadde Tarald også stiftet bekjentskap med bedriftskulturen i Australia. Der opplevde han mye detaljstyring og lite lytting. Det skortet også på forståelse av lokal kultur og HMS kulturen var overfladisk. Det var stor skepsis til lokal ledelse.

I oktober 2008 ble Tarald ansatt i Maxam UK og Skandinavia og Finland.
Maxam ble grunnlagt av Alfred Nobel i 1872, og består i dag av 140 selskap fordelt over mer enn 45 land.
Her ble han kjent med spansk bedriftskultur.
Den var svært hierarkisk og detaljstyrt. Man hadde stor tro på egen fortreffelighet og var lite lyttende.
Det manglet også på forståelse av lokal kultur og liten tillit til lokal ledelse.

Forcit Norway AS ble Tarald Husaas  siste arbeidssted. Her var han fra 2014 og frem til 2019, da gikk han av med pensjon.
The Forcit Group hadde en turnover på 100 mill Euro i 2017.


«Tre minutter» ved Inger Elisabeth Leer
Inger Elisabeth hadde fått noen visdomsord fra en studievenninne, ord hun synes er kloke, og som hun ønsker å dele:

«Det er tre ting i livet
Som aldri kommer tilbake;
Tiden, ordene og muligheten.

Det er tre ting
Som kan ødelegge deg;
Løgn, stolthet og misunnelse.

Det er tre ting
Som man aldri må miste;
Håp, tolmodighet og ærlighet.»

Disse visdomsordene knyttet hun opp mot Rotarys « 4-spørsmålsprøve»:

«Er det sant?
Er det rettferdig overfor alle det angår?
Vil det skape forståelse og bedre vennskap?
Vil det være til det beste for alle det angår?»

Her finner vi  alle kjerneverdiene…men i disse koronatider
er det kanskje ekstra viktig å  holde fast på
håpet
med tolmodighet. 
Presidentens aften

25. oktober 2021

Presidentens aften

Med pent dekorerte bord, stearinlys, gode oster, og med noe godt i glassene, markerte vi Presidentens aften. Presidenten går her igjennom Norgeshistorien fra St. Halvards til i dag på 5 minutter. To nye medlemmer ble tatt opp.

Statsbudsjettet 2022

18. oktober 2021

Statsbudsjettet 2022

En rask gjennomgang av det fremlagte statsbudsjettet for 2022 viser en inntektsside på 1553 milliarder, hvorav inntekter fra petroleumsvirksomheten utgjør 303 milliarder. Utgiftene utgjør 1576 milliarder.
Merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og trygde

Rottefella - Bedriftsbesøk

11. oktober 2021

Rottefella - Bedriftsbesøk

Bedriftsbesøk hos Rottefella som nå holder til på Kjellstad. Relokaliseringern fra Hurum til Lier var viktig for å sikre seg tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Produksjonen av bindingene deres forgår i deres egne lokaler i Lier, noe som blant ann

Husebyhaugen

13. september 2021

Husebyhaugen

Hvordan ser det ut inne i en gravhaug fra vikingtiden? Den har en gang vært brukt som potetkjeller, nå med informasjon om St. Halvard og hvordan hans samtid var. Det ble servert epler og Twist.

"Historien om Halvard" -  Teaterforestilling

30. august 2021

"Historien om Halvard" - Teaterforestilling

På Bygdetunets amfiteater ble forestillingen om St. Halvard fremført i forbindelse med "1000 - år" jubileet. Underholdene tolkning av en en 1000 år gammel historie sett med dagen øyne.

Omvisning på Lier Bygdetun

23. august 2021

Omvisning på Lier Bygdetun

Dette Rotaryrårets første møte med Ole Magnus som President. Åsmund Lyhius tok oss, som vanlig, på en tur og fortalte oss om siste års oppgradering , arbeid og prosjekter. Utstillingen handlet om St Halvard i år

Presidentskifte Lier Rotaryklubb

30. juni 2021

Presidentskifte Lier Rotaryklubb

Presidentskifte i Lier Rotaryklubb. Sissel som avtroppende president oppsummerte og reflekterte over Rotaryåret 20/21, før sermonien med overlevering av presidentkjede til ny påtroppende president Ole Magnus, ble gjennomført.

Kompetanseforedrag

7. juni 2021

Kompetanseforedrag

Astrid ønsket å fokusere på sin tid som sykehusprest på Aker i dette egoforedraget,og det meste av det hun fortalte, hadde hun knyttet opp mot møter hun hadde med pasienter i ulike livssituasjoner.

Kompetanseforedrag

31. mai 2021

Kompetanseforedrag

Alakai Sekwat ønsket å ta opp 2 temaer i sitt foredrag: Drammen Taxï’s tiltak mot coronavirus og status i Sør-Sudan.
Kari Justad Johnsen valgte å ta et tilbakeblikk på sitt liv fra fødsel til i dag.

Kompetanseforedrag

10. mai 2021

Kompetanseforedrag

Referat fra Tarald Husaas foredrag på Rotarymøte den 10. mai 2021
«Dynos vekst og fall, med vekt på bedriftskultur i de forskjellige land."

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Lier Bygdetun
Adresse: Paradisbakkene 29
Postnummer: 3400
Sted: Lier
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Informasjon fra politikontakten i lIer
29. nov. 2021, 19.00 - 20.00

Pål Sørensen er politikontakt i Lier kommune. Han ...

Alkohol og Helse
9. des. 2021, 19.00 - 21.00

Dr.med, Overlege Svein Oskar Frigstad, Bærum sykeh ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...