Kompetanseforedrag

Tore Flåten delte interessante innblikk fra sin interesse for historie. Trond Hennum tok et tilbakeblikk på sin yrkeskarriere og delte opplevelser fra barndommen.

Dagens 3 minutt var ved Ole Magnus Tveten. Han åpnet med å gratulere oss alle med dagen. Tema var Penger. Ole Magnus uttrykte bekymring over den stadige økningen på boligprisene og pengeflyten i dagens samfunn.  Han trakk en parallell til  1890 årene hvor det også var stor pengeflyt med overforbruk, noe som førte til cracket i 1899. Hans appell er å bruke sunn fornuft og unngå for mye gjeld og sikre våre eiendommer.


Tore Flåten var førstemann ut med sitt kompetanseforedrag 
Akkurat i dag er det 50 år siden han begynte å jobbe ved Forenede Margarinfabrikk. Det var ellers innen kaffe han har sin kompetanse, noe vi fikk erfare ved besøk hos Joh. Johansson for et par år siden, hvor Tore hadde sin arbeidsplass i 24 år.

Hans store interesse er ellers historie. Verdenshistorie, Norgeshistorie, Liers historie og Slektshistorie.
Da den industrielle revolusjon kom, trengte England bomull. Som kolonieier brukte England Nilens fruktbare bredder til dyrking av bomull helt opp til Victoriasjøen, som for øvrig er et stort innlandshav, like stort i areal som Viken, Vestfold/Telemark og Rogaland tilsammen. For å frakte bomullen til England med båt, ble det bygd jernbane fra Mombasa og opp til Victoriasjøen og dermed ble Kenya skapt først som en konstruksjon og ble siden det landet vi kjenner i dag. Der de altså dyrker verdens beste kaffe etter Tores utsagn.
På samme tid kom også den Franske revolusjonen og de kongelige hoder rullet. Denne blodige begivenheten fant sted uten at vi i Norge fikk vite noe om dette. 

Omtrent i samme tidsrom kom Tores forfedre fra Eggedal og Eiker, og bosatte seg i Lier. Tores slekt finnes bla på Lyngås, Tveita og Gravdal her i Lier. Tore har gått igjennom utallige kirkebøker for å finne fram til sin slekt, mange tipper tilbake.  Som et apropos til Kvinnedagen i dag forteller han en historie fra en kirkebok i Eggedal fra samme tid som viser kvinnenes stilling,  dvs  uteblivelse den gang. Det var kun farens navn som ble navngitt ved fødsel. Etter at kvinnen hadde født kunne hun ikke møte til gudstjeneste før det var gått en viss tid. Da måtte hun sitte i våpenhuset og vente på presten som så introduserte kvinnen for menigheten, ikke ved eget navn, men som eks. Nils Åslands kvinne!
Mye interessant å høre, både om den ene og de andre historiske begivenheter. Dette får vi sikkert høre mer om ved en annen anledning.
 
Trond Hennum kalte sitt foredrag Memorandum
Trond ble født 19/11-38 som yngst av 7 søsken på en av Hennumgårdene. Han hadde en trygg og god oppvekst. På gården hadde de psykiatriske pasienter, noe som han syntes var berikende, alltid en som hadde tid til en liten pjokk.
9. mai 1945 husker han godt, da flagget gikk til topps og familiens radio ble hentet. 17. mai dette året var også en helt spesiell opplevelse. Oppveksten var aktiv, med korpspill, speider og fotball. 

Han ville gjerne ut i et praktisk yrke, men etter påvirkning hjemmefra ble det Handelsskole og Tronds første jobb var som handelsbetjent i Sande. Etter et år fikk han jobb hos Kjemprud’s herreekvipering, noe han likte godt. Verneplikten ble gjennomfør i HM Kongens garde, med godt miljø og hvor mange gode vennskap ble knyttet. I 1959 traff han sin Else som gikk på Sjåstad Husmorskole og giftermål i 1961. Samme år tok han kveldskole med fagene reklame og dekoratør. Læreren hadde fått i oppdrag av van der Eyden  hos Aass bryggeri om å se etter en som kunne passe i jobben med reklame der og  Trond fikk jobben. Markedsføring ble neste trinn i utdannelse, som var relevant i jobben hos Aass, som han trofast tjente i vel 40 år. Aass bryggeri var en veldig bra arbeidsplass og er et velkjent og godt velrennomert firma, ja en kulturinstitusjon.
Da Trond startet i reklameavdelingen var de 3 ansatte der og bedriften omsatte 6 millioner liter øl og mineralvann  Da han sluttet var de 35 ansatte  i avdelingen og omsatte 35 million liter.

Else og Trond fikk 3 barn, Birte som er gift og driver gård i Svatsum i V.Gausdal, Lars Erik som bor på Sjåstad og Roar.  6 barnebarn og ett oldebarn.
Trond har vært pensjonist i 20 år, men mange gode år som han har brukt til mye frivillig arbeid. Han har vært rotarianer siden 1985 og ble president det året han ble pensjonist. Gjennom klubben var han med og restaurerte Gjestgiveriet, vårt møtelokale i dag. Han har vært styreleder i Tranby menighetshus frem til i fjor. Tranby menighet og Gildespeiderne har hvert år stort loppemarked, hvor Trond er loppegeneral.
Aktivt medlem i Speidernes St. Georgs Gilde og gildemester dette året.
I tillegg til alt dette, stiller han opp og hjelper til i Gausdal med mange prosjekter og det siste var å restaurere en gammel seter. Alltid noe nytt å lære sier Trond.
   
Lier 9. mars 2021
Jorunn Sjølie                                                                                                                                                                          referent


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Lier Bygdetun
Adresse: Paradisbakkene 29
Postnummer: 3400
Sted: Lier
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no


Kompetanseforedrag a 20 min
31. mai 2021, 19.00 - 20.00

John W Jacobsen Kari Johnsen 3min: Tarald Husa ...

Egoforedrag v/ Astrid Bayegan
7. jun. 2021, 19.00 - 20.00

Egoforedrag v/ Astrid Bayegan 3min: Brit Engeba ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...