PROSJEKTER / HEG GJESTGIVERI PÅ LIER BYGDETUN

Heg Gjestgiveri og Rotarys engasjement

Oppsummering

I 1995 gikk Lier Rotary Klubb og Lier Øst Rotary Klubb sammen om et felles, lokalt prosjekt om å gi økonomisk støtte til gjenreisningen av Heg gjestgiveri på Lier Bygdetun. Støtten skulle gis med overskuddet fra klubbens første lokalhistoriske utgivelse, «Langs åsene mot nord», skrevet av John Willy Jacobsen, medlem av Lier Rotary Klubb. Noen år etter ble også overskuddet fra den neste boken, «Sånn var det den gangen», lagt inn i støtten. Prosjektet ble utvidet sommeren 2001 da medlemmer fra klubbene også påtok seg den innvendige restaureringen.

Sommeren 2005 sto huset fram med farger i tak, vegger og gulv slik det var midt på 1800-tallet. En bygning vel egnet til selskapslokaler, representasjonssted for Lier kommune og utleie til møter, konferanser mv. Et historisk sted, som ligger tett ved Paradisbakkene, en del av Kongeveien mellom Kongsberg og Christiania.

Fra 1. august 2005 tok begge klubbene bygningen i bruk som møtelokale. 

Foto til høyre: Oddvard Johnsen, Knut Birkeland, John Willy Jacobsen og Helge Skare


Stort overskudd fra salg av de lokalhistoriske bøkene

Støtten til gjenreisning og restaurering er gitt slik: Lier-klubbene har utgitt to lokalhistoriske bøker – «Langs åsene mot nord» (1995) og «Sånn var det den gangen» (1999). Begge er skrevet av John Willy Jacobsen, medlem i Lier Rotary Klubb. Den første delen av overskuddet, kr 500 000, ble etter planen gitt som gave til Stiftelsen Lier Bygdetun til å finansiere gjenreisningen av det 200 år gamle gjestgiveriet. Fra ettersalget av restopplag til «Sånn var det den gangen» har klubbene ytterligere bidratt med:

kr 25 000        gitt i 2003 til å kjøpe en gammel ovn (står i skjenkestua)

kr 71 000        gitt i 2005 til diverse inventar: bordene i salen, skapene (våre egne), belysning, gardiner og dørvridere

kr   4000         gitt i 2006 til å kjøpe et gammelt speil (henger i finstua)

kr 21 000        gitt i 2008 til å kjøpe fire langbord til skjenkestua

kr 621 000 i samlet beløp.

Ut over dette tok Lier Rotary Klubb og Lier Inner Wheel initiativet til en innsamlingsaksjon overfor næringslivet i kommunen med kr 20 000 som resultat. Beløpet ble gitt til å dekke kostnader ved produksjon av den innvendige trappa.

 

En betydelig innvendig dugnadsinnsats

Etter at råbygget var reist sent i desember 2000, hadde klubbene ønske om å drive innvendig dugnadsarbeid i bygningen. Arbeidene kom i stand sommeren 2001 med skraping av flere lag gammel maling på tømmervegger og paneler. Arbeidet ble sluttført i september samme året. Dugnadene fortsatte sommeren 2002 med sparkling av store sprekker i tømmervegger og spikerhull i paneler.

Høsten 2002 satte Oddvard Johnsen fram forslaget om å formalisere og utvide arbeidene. Utgangspunktet hans var verdenspresidentens oppfordring til alle klubber om å samles om et eller flere lokale prosjekter som kunne være klubbenes gave i anledning RI’s 100-årsjubileum. Forslaget fikk full tilslutning i begge klubbene.

På denne tiden var ansvaret for kontakt og opplegg for dugnadene på bygdetunet formalisert og skilt ut som et eget ansvarsområde i Lier Rotary Klubbs organisasjon, en oppgave som ble tillagt initiativtakeren til dugnadene, Oddvard Johnsen.

Etter sommeren 2003 ble arbeidsinnsatsen intensivert. En kjerne som besto av tre til seks medlemmer fortsatte arbeidet hver onsdag ettermiddag og kveld. Egil Halvorsen og Helge Skare hadde hatt arbeidene med skjenkestua som spesialoppgave. Etter stor innsats kunne dugnadsgjengen feire innvielsen av stua med en tilstelning der 17. desember 2003.

Fra våren 2004 utvidet vi arbeidene til to dager i uka - mandag og onsdag med arbeidstid kl. 10 - 14.30. De to ukentlige dagene har vært holdt helt til arbeidene ble sluttført sommeren 2005. Til sammen har medlemmene lagt ned ca. 2300 timer i dugnadsarbeid.   

Arbeidsgjengen som har stått for arbeidene fra 2003 har vært: Fra Lier Rotary: Oddvard Johnsen, Egil Halvorsen, Trond Hennum og John Willy Jacobsen. Fra Lier Øst: Helge Skare og Knut Birkeland. 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Lier Bygdetun
Adresse: Paradisbakkene 29
Postnummer: 3400
Sted: Lier
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

17 oktober 2022: "Gruvesamfunnet på Konnerud" v /Erik Bjørlow Larsen


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...