PROSJEKTER / GJELLEBEKK SKANSE

Oberstløytnant Leif Hamres sensasjonelle funn 

I 1974 flyttet tidligere oberstløytnant Leif Hamre og ektefellen Kjellaug Klyve til Tranby. Det samme året ble Hamre tatt opp som medlem av Lier Rotary Klubb; et medlemskap som skulle bli en glede og styrke for klubben.


I 1978 kunne Leif Hamre påvise hvor forsvarsverket hadde ligget og der halvparten av de opprinnelige 20 forskansningene fra Den store nordiske krig tidlig på 1700-tallet nå var avdekket. De øvrige var forsvunnet ved senere menneskelig aktivitet. Tidligere hadde ingen med sikkerhet visst hvor i området de hadde vært lokalisert.  


Funnet var sensasjonelt. Riksantikvaren, fylkeskonservatoren, Forsvarsmuseet, Lier kommune og Lier Historielag ble kontaktet. Oppdagelsen var overbevisende. Skansen var igjen kommet fram i dagen.  Leif Hamre ble tildet Kongens fortjenstmedalje i gull for oppdagelsen og beskrivelse av skansene på Gjellebekk.


Funnet av Gjellebekk skanse vil for all fremtid være knyttet til oberstløytnant Leif Hamre, den kjente offiseren, lokalhistorikeren og forfatteren av flere prisbelønte ungdomsbøker. Leif Hamre var et aktivt medlem i Lier Rotary Klubb og ledet dugnadene til langt opp i høy alder. Han døde i 2007, 93 år gammel.  


 Lier Rotaryklubb rydder skansene 

I 1989 tok Leif Hamre initiativet til å få i gang en varsom rydding i området slik at forsvarsverket kunne bli bedre synlig. Arbeidet fant sted i samarbeid med grunneieren, fylkeskonservatoren, Lier kommune og Lier Historielag. Dette ble også starten på den dugnadsinnsatsen som Lier Rotary Klubb senere har fulgt opp. 


Tekst: John Willy Jacobsen, foto fra skansene: Sissel Slåttedal


Lier Rotary har annethvert år dugnad på Gjellebekk skanse, les mer her

Du kan også lese om Leif Hamres beretning her

Litt historie er spennende; du kan lese om Karl 12. her .


Den 29. mai 2016 var det 300-års markering på Gjellebekk skanse
 300 år siden svenskene ble stoppet på Gjellebekk. Historien ble formidlet gjennom taler fra flere, tablåer og musikk. Det var omvisning på Gjellebekk skanse og det ble servert varm soldatmat. Arrangementet er et samarbeid mellom Lier historielag, Lier Rotary Klubb, teatergruppa "Blott til lyst", Lier kommune og Buskerud fylkeskommune. Fra Lier Rotaryklubb bidro John Willy Jacobsen og Trond Are Johnsen.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Lier Bygdetun
Adresse: Paradisbakkene 29
Postnummer: 3400
Sted: Lier
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

17 oktober 2022: "Gruvesamfunnet på Konnerud" v /Erik Bjørlow Larsen


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...